Kategori
Fiqih Kontemporer

Doa Akhir Tahun Hijriah

dibaca sebelum maghrib akhir Dzul Hijjah atau 1 Oktober 2016

Artinya :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin kita Sayyidinaa Muhammad, serta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah apa yang telah aku perbuat pada tahun ini dari apa yang telah Engkau larang dan aku belum bertobat, dan Engkau tidak meridhoi dan melupakannya, dan Engkau menahan diri dariku padahal Engkau mampu untuk menghukumku, dan Engkau mengajakku untuk bertobat padahal aku telah lancang berani bermaksiat kepada-Mu. Ya Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu maka ampunilah aku. Dan apa yang aku perbuat pada tahun ini dari apa yang Engkau ridhoi dan Engkau menjanjikan pahala atas perbuatan itu, maka aku memohon kepada-Mu, ya Allah Yang Maha Pemurah, Yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan, untuk menerima dariku amalan itu dan jangan Engkau putuskan harapanku kepada-Mu, wahai Yang Maha Pemurah. Dan semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada Sayidina Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya.
عين اليقين

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Exit mobile version